அன்பான பிரித்தானியா வாழ் காரைநகர் மக்களே, எமது விளையாட்டு விழா சிறக்க உங்கள் அனைவரினதும் வருகை முக்கியம் ஆகிறது....
மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டு நிதியாண்டுகளில், எமது சங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள் சம்பந்தமான விபரங்கள் இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளன. காரை 100 எமது...