எமது சங்கம் ஆரம்பித்தபோது கூட இருந்தவர்…. சங்கத்தின் முதல் தலைவராக பொறுப்பெடுத்தவர்… இறுதிவரை சங்கத்தின் கூட இருந்தவர்…. இறுதி...
வணக்கம் பிரித்தானியா வாழ் காரைநகர் மக்களே, பெருந்தொற்று காரணமாக இரண்டு வருடங்களாக, நடைபெறாமல் இருந்த காரைசங்கமம் இந்த வருடம்,...
காரைநகர் மக்களுக்கு சேவையாற்றும் எமது பிரித்தானிய காரை நலன்புரிச்சங்கம், கீழ்வரும் செயல்திட்டங்களை துரிதகதியில் காரைநகரில் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது....
இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி மருத்துவ சேவைகளையும் பாதித்து வருவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. அதனால் எமது சங்க உண்டியல்...