காரை கதம்பம் 2019 இற்காக “ராவணா” எனும் நாடகம் நடித்து வழங்கிய காரை யாழ்ரன் கல்லூரி மாணவர்கள், 29.03.2019 அன்று கௌரவிக்கப்பட்டார்கள்.

கௌரவிக்கப்பட்ட சில தருணங்கள் புகைப்படங்களாக.